Aktualności

Dodatek osłonowy 2024

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Realizacją zadania zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej
ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Czytaj więcej: Dodatek osłonowy 2024