Artykuły

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych
dla osób uprawnionych w roku 2017:

MIESIĄC

DZIEŃ

Styczeń

27 stycznia (piątek)

Luty

27 lutego (poniedziałek)

Marzec

28 marca (wtorek)

Kwiecień

27 kwietnia (czwartek)

Maj

26 maja (piątek)

Czerwiec

28 czerwca (środa)

Lipiec

28 lipca (piątek)

Sierpień

28 sierpnia (poniedziałek)

Wrzesień

28 września (czwartek)

Październik

27 października (piątek)

Listopad

28 listopada (wtorek)

Grudzień

18 grudnia (poniedziałek)

 

Terminy wypłat zasiłków z pomocy społecznej dla osób uprawnionych w roku 2017:

MIESIĄC

DZIEŃ

Styczeń

20 stycznia (piątek)

Luty

20 lutego (poniedziałek)

Marzec

20 marca (poniedziałek)

Kwiecień

20 kwietnia (czwartek)

Maj

19 maja (piątek)

Czerwiec

20 czerwca (wtorek)

Lipiec

20 lipca (czwartek)

Sierpień

18 sierpnia (piątek)

Wrzesień

20 września (środa)

Październik

20 października (piątek)

Listopad

20 listopada (poniedziałek)

Grudzień

15 grudnia (piątek)