Dotacje

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

 - EDYCJA 2023

 

DOFINANSOWANIE

 w kwocie 346.482,38 zł 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

 w kwocie 346.482,38 zł

Program Ministerstwa i Rodziny i Polityki Społecznej

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” 

 

dofinansowany ze środków

 

 -Funduszu Solidarnościowego 

 

 

 

 

DOFINANSOWANIE

 

 

w kwocie 345.369 zł 

 

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

 

 

w kwocie 345.369 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie