Projekt socjalny

Dodano: 02.09.2016

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie informuje o realizacji projektu socjalnego pn. "Nie przemocy! Tak pomocy!" w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny o specjalności: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy. 

Projekt realizowany będzie w okresie od IX 2016 r. do I 2017 r. Kordynatorami projektu są pracownicy socjalni GOPS Braniewo: Marta Nalepa    i Magdalena Czekawy.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Braniewo dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Celem projektu jest wzrost świadomości o sposobach przeciwdziałania przemocy i reagowania na nią.

 

W ramach projektu realizowane będą:

  • warsztaty psychologiczne, 
  • warsztaty z socjoterapeutą,
  • spotkania z policjantem,
  • spotkanie z kuratorem,
  • spotkanie z przedstawicielem Gminnej Komisji Rozwiązywani Problemów Alkoholowych,
  • zajęcia z pielęgniarką,
  • spotkania z pracownikiem socjalnym,
  • zajęcia rękodzielnicze.

 

Rekrutacja do projektu trwa do dnia 23.09.2016 r.

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy projektu:

Marta Nalepa oraz Magdalena Czekawy (pracownicy socjalni GOPS Braniewo), ul Moniuszki 5, 14-500 Braniewo, pokój nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, nr telefonu (55) 644-03-16