Grupa edukacyjna dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy

Grupa edukacyjna skierowana jest do osób dorosłych, zagrożonych lub doświadczających przemocy, współuzależnionych, zamieszkujących na terenie Gminy Braniewo.

Celem grupy edukacyjnej jest nabycie przez jej uczestników wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy domowej, procedury Niebieskiej Karty, edukacji prawnej z zakresu praw osób doświadczających różnych form przemocy, z zakresu form pomocy instytucjonalnej, poznanie braniewskich instytucji pomocowych.

Grupa umożliwi również jej uczestnikom dzielenie się doświadczeniami, korzystanie ze wzajemnych wzmocnień, ułatwi podjęcia działań zmierzających do przerwania cyklu przemocy.

Planowane formy zajęć:

– warsztaty

– wykłady

– wizyty studyjne

– poradnictwo

– wzajemna wymiana doświadczeń

Uczestnictwo w spotkaniach Grupy jest dobrowolne.

Zajęcia rozpoczną się w czerwcu 2015r.

Będą odbywały się dwa razy w miesiącu. W siedzibie Urzędu Gminy Braniewo.

Obecnie prowadzony jest nabór chętnych do grupy edukacyjnej.

Osoby chętne proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 11.00

z koordynatorem Jadwigą Jędrzejewską

tel. 55 644 03 15