Aktualności

Przyjmowanie wniosków

Wnioski

w sprawie ustalenia prawa do:

- świadczeń rodzinnych

- funduszu alimentacyjnego

- świadczenia wychowawczego (500+)

Na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są

na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy przyjmowane są

od 01 lutego – w wersji elektronicznej
od 1 kwietnia – w wersji papierowej

 

Terminy rozpatrzenia wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy w zależności od daty złożenia:


• od 1 lutego do 30 kwietnia – rozpatrzenie wniosku nastąpi do 30 czerwca;
• od 1 maja do 31 maja – rozpatrzenie wniosku nastąpi do 31 lipca;
• od 1 czerwca do 30 czerwca – rozpatrzenie wniosku nastąpi do 31 sierpnia;
• od 1 lipca do 31 lipca – rozpatrzenie wniosku nastąpi do 30 września (bez wyrównania za czerwiec);
• od 1 sierpnia do 31 sierpnia – rozpatrzenie wniosku nastąpi do 31 października (bez wyrównania za czerwiec i lipiec).

 

Wnioski
w sprawie ustalenia prawa do:
- świadczeń rodzinnych
- funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy przyjmowane są:
od 01 lipca – w wersji elektronicznej
od 1 sierpnia – w wersji papierowej

 

Terminy rozpatrzenia wniosków o zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy w zależności od daty złożenia:

• do dnia 31 sierpnia rozpatrzenie wniosku nastąpi do dnia 30 listopada;
• od dnia 1 września do dnia 31 października rozpatrzenie wniosku nastąpi do dnia 31 grudnia;
• od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku rozpatrzenie wniosku nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Terminy rozpatrzenia wniosków w sprawie funduszu alimentacyjnego w zależności od daty złożenia:

• do dnia 31 sierpnia rozpatrzenie wniosku nastąpi do dnia 31 października;
• od dnia 1 września do dnia 31 października rozpatrzenie wniosku nastąpi do dnia 30 listopada;

W pozostałych przypadkach rozpatrzenie wniosku w sprawie świadczeń rodzinnych/świadczeń wychowawczych/funduszu alimentacyjnego następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.